Mgr. Bermijnstraat

Alfons Bermijn was een missionaris in China. Hij werd geboren op 2 augustus 1853 in Sint-Pauwels en stierf op 16 februari 1915 in China. Alfons groeide op als oudste kind van een gezin met elf kinderen. Hij studeerde aan het Sint-Jozef-Klein-Seminarie in Sint-Niklaas. Op 10 juni 1876 werd Bermijn tot priester gewijd. Hij legde in maart 1878 de geloften af als Scheutist en reisde een week later naar het noorden van China. Zijn levensmissie was het bekeren van de lokale Mongoolse bevolking tot het christendom. Alfons Bermijn werd een gerespecteerd missionaris. Op 26 januari 1902 werd hij tot bisschop gewijd van Zuid-West-Mongolië. Hij bleef deze functie tot aan zijn dood uitoefenen. Zijn bisdom telde toen 37.473 christenen.

Sint-Pauwels hield op 13 juni 1954 een groot volksfeest om hun beroemde monseigneur te eren.

bermijn

Bronnen:

Werner VAN MELE, Mijn dorp: Geschiedenis van Sint-Pauwels, 1973

René Bodson. Alfons Bermyn. In: ODIS. Record last modified date: 3 november 2023. Available from World Wide Web: http://www.odis.be/lnk/PS_55788