Jan Henderickxhof

Jan Henderickx was burgemeester van De Klinge van 1961 tot 1969. Henderickx werd geboren op 29 juli 1889 in De Klinge. Hij bleef ongehuwd. In 1947 werd Jan Henderickx verkozen tot gemeenteraadslid. Zes jaar later werd hij aangesteld als schepen om uiteindelijk in 1961 burgemeester te worden. Henderickx bleef zijn ambt uitoefenen tot aan zijn overlijden op 20 november 1969.

Hij woonde in de Dorpsstraat ter hoogte van het huidige kruispunt tussen Jan Henderickshof en Klingedorp.

jan hendrickx

BRON: Gemeentearchief De Klinge