Burgemeester Van Hovelaan

Jan Frans Van Hove was burgemeester van De Klinge in het midden van de negentiende eeuw. Hij werd geboren op 26 december 1806 in De Klinge en stierf op 14 augustus 1869 in zijn woning in de Statiestraat van De Klinge.

Van Hove werd burgemeester van het grensdorp in 1830. Hij zou deze functie 39 jaar blijven uitoefenen. Daarnaast had hij ook andere bestuurlijke verantwoordelijkheden in de provincieraad en als dijkgraaf. De Klinge was in het midden van de negentiende eeuw een zeer arme gemeente met veel behoeftigen en slechte landbouwgronden. Jan Frans Van Hove was wel een bemiddeld man. Hij schonk tijdens zijn ambtsperiode vele hectaren grond aan het armbestuur om de nood onder zijn inwoners op te vangen.

Na zijn dood kreeg Jan-Frans Van Hove een standbeeld in de dorpskom van De Klinge. Dit monument werd vervaardigd door beeldhouwer Frans Van Havermaet van Sint-Niklaas.

Bronnen:

DE POTTER en BROECKAERT, geschiedenis gemeenten arrondissement Sint-Niklaas: De Klinge, 1878

Kenneth COLLEMAN, Clinge/De Klinge: dorp(en) aan de grens, 2004