Spontane sollicitatie Welzijnsvereniging

Iedereen die voldoet aan de voorwaarden, kan een spontane sollicitatie indienen.

De kandidatuur wordt twee jaar bijgehouden. Bij vervangingsopdrachten raadpleegt de Personeelsdienst alle spontane sollicitaties van de afgelopen twee jaar.

Voorwaarden

Om bij de Welzijnsvereniging Sint-Gillis-Waas aan de slag te gaan, moet je ondermeer aan volgende voorwaarden voldoen:

  • blanco uittreksel uit het strafregister kunnen voorleggen;
  • voldoen aan de nationaliteitsvereiste;
  • medisch geschikt zijn voor de functie;
  • beschikken over de correcte taalkennis;
  • slagen voor de selectieprocedure.

Procedure

Je kan een spontane sollicitatie indienen door het formulier ingevuld terug te bezorgen aan de Personeelsdienst.

Meebrengen

CV