UiTPAS Reynaert - info voor partners

UiTPAS Reynaert heeft de ambitie om een groot aantal UiTPAS-activiteiten aan te bieden. Jouw organisatie kan hieraan meehelpen door UiTPAS-partner te worden.

Voorwaarden

Als organisatie kan je gratis aansluiten bij het UiTPAS-verhaal. Je wordt ondersteund en geeft op die manier blijk van een maatschappelijk engagement samen met meer dan 2500 organisatoren. De voorwaarden hiervoor worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst:
  • Elke activiteit van uw organisatie moet ingevoerd worden via de UiTDatabank.
  • Men moet UiTPASpunten kunnen sparen op iedere UiTPASactiviteit.
  • Geïnteresseerden kunnen aan iedere activiteit deelnemen aan kansentarief. Mensen in armoede krijgen een korting van 80%. 
Daarnaast mag je ook:
  • Actief promo maken voor de UiTPAS.
  • Omruilvoordelen aanbieden.

Samenwerkingsovereenkomst

Bij het toetreden onderteken je een samenwerkingsovereenkomst en een verklaring op eer. Je komt namelijk vaak in contact met privacy-gevoelige informatie van pashouders, waarmee je vertrouwelijk moet omgaan.

Daarna wordt jouw virtuele UiTPAS-balie aangemaakt en kan je aan de slag!

Kansentarief

Als UiTPAS-partner ken je in de UiTPAS-balie het kansentarief toe voor pashouders uit onze regio. 

  • De deelnemer betaalt dan 20% van de normale deelnameprijs.
  • De solidaire kostendeling verloopt voor erkende verenigingen volgens de verdeelsleutel 20 - 10 - 70. Als erkende vereniging draagt u 10% van de deelnameprijs bij, de overige 70% is ten laste van het lokaal bestuur. Als 5% van de leden van de erkende vereniging een UiTPAS met kansentarief hebben dan vervalt de 10% bijdrage van de vereniging.
  • Voor andere verenigingen en organisaties verloopt de solidaire kostendeling volgens de verdeelsleutel 20 - 40 - 40. Als vereniging / organisatie draagt u 40% van de deelnameprijs bij, de overige 40% is ten laste van het lokaal bestuur.
  • Tweemaandelijks wordt een mail uitgestuurd om de onkostennota's te trekken van uw UiTPASbalie. Op die manier komt u te weten hoeveel keer aan kansentarief werd deelgenomen aan uw activiteiten. Op basis hiervan wordt de gemeentelijke tussenkomst terugbetaald.

Hoe?

Geef je activiteit in in de UiTdatabank. Onderstaande handleiding helpt je daarbij. Daarna stuurt de UiTdatabank je activiteit door naar meer dan 500 kranten, tijdschriften en websites. Tegelijkertijd is je activiteit gekoppeld aan je UiTPAS-balie waar je punten en kansentarieven moet toekennen.

Om een activiteit te kunnen ingeven, moet je eerst een UiT-ID aanmaken. Die heb je ook nodig om in de UiTPAS-balie te kunnen werken. 

 Start UiTdatabank  Download handleiding UiTdatabank

Balie

Via deze balie kent u omruilvoordelen en kansentarieven toe, laat u punten sparen en UiTPASSEN registreren, blokkeren en vervangen. De handleiding toont stap per stap de verschillende functies en mogelijkheden van de app.

Werkt u met de applicatie op uw PC, dan kunt u ook gebruik maken van een combilezer. Zo kunt u makkelijk UiTPASsen aanmaken of inscannen. Via onderstaande link downloadt u de software om de combilezer te laten werken op uw pc.
 

 Handleiding UiTPAS-balie  Download UiTPAS-balie  Naar UiTPAS-balie online

Instructie- en promofilmpjes

De UiTPAS wordt mee mogelijk gemaakt door publiq. Hun filmpjes verduidelijken de werking van de UiTPAS.
 

Omruilvoordelen

Communicatie

We helpen je graag met de promotie van de UiTPAS en ook met grafisch materiaal (logo, pictogrammen ...).


contactinformatie