Opvoeden van een persoon met een zorgbehoefte (toelage)

Online aanvragen

Als gemeente waarderen we de dagelijkse inzet van de ouder of wettelijke voogd die op een zeer intense manier instaat voor de zorg van een kind of jongere met een zorgbehoefte. Daarom kennen we voor de opvoeding van een persoon met een zorgbehoefte ook een gemeentelijke toelage toe.

Voorwaarden

Beschikken over een geldig attest ondersteuningstoeslag van het Agentschap Opgroeien.

Procedure

Je dient de aanvraag in voor 15 oktober van het betreffende dienstjaar.

Meebrengen

Geldig attest ondersteuningstoeslag van het Agentschap Opgroeien.

Bedrag

De toelage bedraagt 100 euro per kind of jongere met een zorgbehoefte.

Online aanvragen

contactinformatie