Sportvereniging (subsidie)

Online aanvragen

Als erkende sportvereniging kan je jaarlijks verschillende subsidies aanvragen:

  • gewone subsidie (keuze uit de uitgebreide subsidie of de basistoelage)
  • impulssubsidie (enkel voor erkende jeugdsportverenigingen)
  • infrastructuursubsidie (enkel voor erkende jeugdsportverenigingen)

Procedure

De formulieren voor subsidiëring voor de sportverenigingen (gewone subsidie + infrastructuursubsidie) worden jaarlijks bij de Sportdienst ingediend vóór 28 februari. De uitbetaling aan de sportclubs gebeurt in de tweede helft van het jaar (gewone subsidie) of in december (infrastructuursubsidie).

De formulieren voor subsidiëring van erkende jeugdsportverenigingen (implussubsidie) worden jaarlijks bij de Sportdienst ingediend voor 21 september. De uitbetaling aan de sportclubs gebeurt in december.

Meebrengen

De documenten die je moet meebrengen, zijn afhankelijk van de voorwaarden van de subsidie.

Bedrag

Het bedrag is per subsidie verschillend.

Online aanvragen