Publieke laadpaal aanvragen - Paal volgt wagen

Als burger, onderneming of taxi-/deelwagenbedrijf kan je via een online formulier een publieke laadpaal aanvragen op het openbaar domein. Als je zelf geen plaats hebt voor een laadpaal en een bestaand publiek laadstation te veraf is, kan je zo toch een paal op maximaal 250 meter van je deur verkrijgen.

Uitrol van publieke laadpalen

De uitrol van publieke laadinfrastructuur op het openbare domein wordt de komende jaren door de Vlaamse overheid georganiseerd door middel van een concessieopdracht. De Vlaamse Regering duidde laadpaaloperatoren aan die in 2023 en 2024 de uitrol verzorgen in de deelnemende Vlaamse steden en gemeenten. De uitrol verloopt voornamelijk vraag- en datagestuurd.

Meer info vind je hier.

 

Voorwaarden

Voor burgers gelden de volgende voorwaarden:

 • Je maakt gebruik van een batterij elektrisch voertuig (in eigendom, via een contract van huurfinanciering, huurkoop of gelijkaardig of als bedrijfswagen). Enkel volledig elektrische wagens komen in aanmerking. In het loket zelf moet je dan ook bewijs hiervan aanleveren in de vorm van een inschrijvingsformulier, een bestelbon of een leasecontract.
 • Enkel personenwagens (M1) en lichte vracht (N1) komen in aanmerking.
 • Je beschikt niet over eigen parkeermogelijkheden en/of bent niet in staat om zelf een laadpunt te installeren (bijvoorbeeld na negatief advies van brandweer in een ondergrondse parking).
 • Je aanvraag is verenigbaar met de plaatselijk geldende parkeerregels.
 • Er is geen publiek toegankelijk laadpunt op maximaal 250 m wandelafstand van de woonst beschikbaar

Voor ondernemingen gelden de volgende voorwaarden:

 • De aanvrager maakt gebruik van een batterij elektrisch voertuig. Hiervoor moet je bewijs aanleveren in de vorm van een inschrijvingsformulier, een bestelbon of een leasecontract.
 • Enkel personenwagens (M1) en lichte vracht (N1) komen in aanmerking.
 • De onderneming zelf beschikt niet over parkeerplaatsen op privaat domein en kan dus zelf geen laadpunten installeren.
 • De aanvraag is verenigbaar met de plaatselijk geldende parkeerregels.
 • Er is geen publiek toegankelijk laadpunt op maximaal 250 meter wandelafstand van de werkplaats beschikbaar.

Ook taxi- en deelwagenbedrijven kunnen via het e-loket publieke laadpunten aanvragen. Een belangrijk verschil is dat het hier gaat over de realisatie van een laadpunt op het openbare domein voor exclusief gebruik door taxi’s of deelwagens (standplaatsen of parkeerplaatsen voorbehouden voor taxi’s of deelwagens). Ook aan deze aanvraag zijn voorwaarden verbonden:

 • Het taxi- of deelwagenbedrijf maakt gebruik van een bijkomend batterij elektrisch voertuig en moet hier bewijs voor aanleveren. Dit kan door middel van een inschrijvingsformulier, een bestelbon of een leasecontract. Verbrandingswagens, PHEV en andere hybride wagens komen niet in aanmerking om een publieke laadpaal op het openbaar domein aan te vragen.
 • Het taxi- of deelwagenbedrijf moet over een machtiging of vergunning van de wegbeheerder beschikken om de standplaatsen voor taxi’s of de bestaande parkeerplaatsen, voorbehouden voor autodelen, op de beoogde locatie te gebruiken.
 • Er is geen toegankelijk laadpunt voor beschikbaar op de beoogde locatie.

Procedure

Als burger, onderneming of taxi-/deelwagenbedrijf kan je bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken een publieke laadpaal aanvragen op het openbaar domein.

Aanvraag

Vul het online formulier in om een publieke laadpaal in jouw buurt aan te vragen. De dossierbehandelaar bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken gaat na of de aanvraag aan de voorwaarden voldoet en vraagt eventuele aanvullingen op.
 

Beoordeling

Nadat het Departement Mobiliteit en Openbare Werken alle gegevens correct ontving, word je via e-mail op de hoogte gebracht van de beslissing binnen een termijn van 40 kalenderdagen. Bij een gunstige beslissing vraagt men aan de laadpaalexploitant om het plaatsingsproces op te starten.

Bij de behandeling van een aanvraag wordt niet enkel gekeken naar de aanwezigheid van een publiek toegankelijk laadpunt (zowel op openbaar als privaat domein) in de buurt van de aanvrager, maar er gebeurt ook een toetsing van de beschikbaarheid van de bestaande laadpunten.

Hierbij zijn er twee elementen van belang:

 • bezettingsgraad (is er m.a.w. nog voldoende capaciteit beschikbaar om de bijkomende batterij elektrisch voertuig op te laden);

 • de kosten verbonden aan het laden en parkeren (deze mogen niet onevenredig zijn t.o.v. de kosten voor parkeren elders op het openbaar domein).

Plaatsing

De publieke laadpaal wordt in de buurt geplaatst en kan gebruikt worden om wagens op te laden.