Onderzoek naar PFAS in de gemeente

9
sep
2022

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) liet recent over heel Vlaanderen verkennend bodemonderzoeken uitvoeren naar de aanwezigheid van zogeheten perfluorverbindingen of PFAS’. Voor volgende locaties zijn de resultaten en no regret-maatregelen bekend:

De mensen die wonen rond de gebieden, ontvingen een brief in de bus met meer uitleg. We vragen aan de mensen die grondwater gebruiken in de zones om de maatregelen van het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) op te volgen.

De gemeente blijft hiervoor in nauw contact met de OVAM en het AZG.

Wat zijn de resultaten van het onderzoek?

Op verschillende meetpunten zijn verhoogde PFAS-waarden vastgesteld in het grondwater. Daardoor is er voor omwonenden een risico op herhaaldelijke blootstelling.

Op basis van dit onderzoek adviseert het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) om no regret-maatregelen te nemen op die locaties en in een gebied rond die locaties. Verder onderzoek moet uitmaken in hoeverre de no regret-maatregelen van toepassing zijn.

Wat zijn no regret-maatregelen?

No regret-maatregelen zijn maatregelen die worden genomen uit voorzichtigheid in afwachting van meer wetenschappelijke informatie. No regret-maatregelen zijn bedoeld om de bevolking te beschermen.

Concreet adviseert het AZG volgende maatregelen

In een zone van 100 meter rond het perceel van de Potterstraat en in een zone van 500 meter rond het terrein van de Sint-Helenastraat:

  • Gebruik grondwater niet als drinkwater, ook niet om thee, koffie of ijsblokjes te maken of om ermee te koken.
  • Gebruik grondwater niet om jouw zwembad te vullen en je moestuin water te geven.
  • Grondwater kan gebruikt worden voor laagwaardige toepassingen zoals jouw auto wassen, toilet doorspoelen, oprit afspuiten en sierplanten water geven. Toch gebruik je vanuit duurzaamheidsoogpunt hiervoor best regenwater i.p.v. grondwater.

Wat kan je doen om blootstelling te beperken?

Als je wordt blootgesteld aan PFAS, heeft dat niet onmiddellijk gevolgen voor je gezondheid. Maar als je langdurig aan veel PFAS wordt blootgesteld, kan dat op termijn wel gevolgen hebben. Het zijn stoffen die je bijna niet kwijt geraakt uit je lichaam en die er zich dus opstapelen.

Meer informatie?


contactinformatie