Onderzoek naar PFAS in de gemeente

19
feb
2024

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) voerde recent over heel Vlaanderen verkennende bodemonderzoeken uit naar de aanwezigheid van zogeheten perfluorverbindingen of PFAS’. Voor volgende locaties zijn er al sinds september 2022 resultaten en no regret-maatregelen bekend, specifiek voor het gebruik van grondwater:

 • Sint-Helenastraat - in een zone van 500 m
 • Potterstraat 172 - in een zone van 100 m

Het Departement Zorg en OVAM adviseerden ons om ook  no regret-maatregelen uit te vaardigen voor de volgende locaties:

 • Blokstraat 6 – t.h.v. het speelbos:
  • zone van 100 m inzake bodemgebruik
  • zone van 500 m inzake grondwatergebruik
 • Zandstraat 102 – zone van 100 m inzake grondwatergebruik

O.b.v. analyseresultaten in kader van bodemonderzoeken, werden no regret-maatregelen uitgevaard voor de sites:

 • Kattestraat 18 – t.h.v. voormalig stort
  • zone van 100 m inzake bodemgebruik
  • zone van 500 m inzake grondwatergebruik
 • Blokstraat 103/105 – t.h.v. brandweerkazerne
  • zone van 500 m inzake grondwatergebruik

De gemeente blijft hiervoor in nauw contact met de OVAM en het Departement Zorg.

Wat zijn de resultaten van het onderzoek?

Op verschillende meetpunten stelde men verhoogde PFAS-waarden vast in het grondwater. Daardoor is er voor omwonenden een risico op herhaaldelijke blootstelling. Enkel in het speelbos Sint-Helena en op de site Kattestraat 18, zijn er verhoogde waarden in de bodem teruggevonden.

Op basis van dit onderzoek adviseert het Departement Zorg om no regret-maatregelen te nemen op die locaties en in een gebied rond die locaties.

Wat zijn no regret-maatregelen?

No regret-maatregelen zijn maatregelen die worden genomen uit voorzichtigheid in afwachting van meer wetenschappelijke informatie. No regret-maatregelen zijn bedoeld om de bevolking te beschermen.

Je kan de maatregelen raadplegen via deze link.

Waarom worden er perimeters ingesteld?

De perimeters rond een bepaalde site komen er door de verhoogde waarden aan PFAS-parameters. De perimeter (100 of 500 meter) en de te nemen maatregelen naar grondwater of bodem, variëren afhankelijk van de waarden van deze PFAS-parameters en van waar (bodem of grondwater) deze zijn gevonden.

Wat kan je doen om blootstelling te beperken?

Als je wordt blootgesteld aan PFAS, heeft dat niet onmiddellijk gevolgen voor je gezondheid. Maar als je langdurig aan veel PFAS wordt blootgesteld, kan dat op termijn wel gevolgen hebben. Het zijn stoffen die je bijna niet kwijt geraakt uit je lichaam en die er zich dus opstapelen.

Meer informatie?


contactinformatie