Gezinnen gemeentebelasting: ontheffing voor personen die een leefloon, gewaarborgd inkomen of verhoogde tegemoetkoming ontvangen

Maak een afspraak

Voorwaarden

Om te kunnen genieten van ontheffing van deze belasting moet de referentiepersoon van het gezin op 1 januari van het aanslagjaar voldoen aan volgende voorwaarden:   

  • ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van de gemeente Sint-Gillis-Waas op;   
  • een leefloon of een equivalent leefloon (toegekend door het OCMW), een gewaarborgd inkomen (attest inkomensgarantie voor ouderen) of een verhoogde tegemoetkoming van de mutualiteit of de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (attest mutualiteit of HZIV) ontvangen.

Procedure

Je kon tot 31 maart een aanvraag indienen. 

Bedrag

Deze tegemoetkoming wordt verrekend met de algemene gemeentebelasting voor gezinnen.

Maak een afspraak