Duurzaamheid in het onderwijs: ontdek onze lokale helden

29
sep
2023

Dit jaar deden we als gemeente voor de eerste keer mee aan de Week van de Duurzame Gemeente. We hesen de SDG-vlag bij het Administratief en Bestuurscentrum en zetten lokale helden, die zich inzetten voor de SDG's, in de bloemetjes.

We vieren scholen, leerkrachten, bedrijven, organisaties en individuele burgers die wereldwijd bijdragen aan toegang tot onderwijs, kwalitatief en veilig onderwijs, wereldburgerschapseducatie, duurzame ontwikkeling in educatie en levenslang leren voor iedereen. We weten dat verschillende lokale initiatieven bijdragen aan de SDG’s. De Week van de Duurzame Gemeente gaf ons de kans om deze initiatieven zichtbaarheid te geven.

Onze lokale helden

Christel Jacobs

Christel is een leerkracht aan De Wegwijzer, wordt erkend voor haar jarenlange inzet voor de kinderen, zowel in De Wegwijzer als in de GOM. Ze is de drijvende kracht achter de mooie samenwerking tussen de twee scholen. Deze samenwerking stelt de leerlingen van De Wegwijzer in staat om GOM beter te leren kennen en vergemakkelijkt de overgang van vrij onderwijs naar gemeenteonderwijs

School GLS De Zandloper - GOM

GLS De Zandloper - GOM wordt erkend voor haar inzet op verschillende duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's). Het is een school die lokaal geworteld is en openstaat voor de wereld. Ze zijn sterk verweven met sociaal beleid, integratie, wonen en werken, jeugdwerk, sport, kunst en cultuur. Ze verwelkomen iedereen en we waarderen hun inspanningen voor inclusief onderwijs. In het verleden hebben ze verschillende kinderen vanuit de ziekenhuisschool, Bednet en momenteel een leerling die gebruikmaakt van Tijdelijk Onderwijs Aan Huis.

School VBS De Klimop

VBS De Klimop benadrukt het belang van duurzaamheid als een constante waarde, en niet slechts iets dat in één week wordt behandeld. Ze willen dat hun leerlingen actief deelnemen aan INSPIREREND BURGERSCHAP, en daarom zorgen ze ervoor dat kinderen zich veilig voelen op school. Ze besteden aandacht aan de mentale gezondheid en de diverse etnische achtergronden van hun leerlingen. Om dit te versterken, nemen ze jaarlijks deel aan de 'Rode Neuzendag' en bieden ze een rustige ruimte waar leerlingen zich, indien nodig, vertrouwelijk kunnen terugtrekken. Bovendien zetten ze zich in voor 'Expeditie Geluk', waarbij het uitgangspunt is dat wie zich goed voelt, ook beter kan leren.

School GBS Het Kompas

GBS Het Kompas is een groene school met een sterke focus op het milieu. Ze stimuleren het gebruik van herbruikbare potjes en drinkflessen om afval te verminderen, voeren acties uit in samenwerking met GoodPlanet, hebben een moestuin in het derde leerjaar, houden kippen en hebben veel groene ruimte. Daarnaast neemt het zesde leerjaar deel aan het MEGAproject, wat staat voor 'Mijn Eigen Goed Antwoord'. Dit project heeft tot doel de leerlingen gezonde keuzes te leren maken met betrekking tot risicogedrag en het gebruik van genotsmiddelen. Het bereidt hen voor op de overstap naar het middelbaar onderwijs.

School De Sterappel

De Sterappel maakt ervaringsgericht leren tot een prioriteit in een veilige, groene omgeving die op maat gemaakt is voor de leerlingen. In hun gezellige leefgroepen volgen ze de 'vijf fasen' van een leefschool: geborgenheid en veiligheid, het creëren van een wij-gevoel, keuzes maken, leren door te doen en het nemen van initiatief, evalueren en filosoferen. Ze zijn ook een MOS-school (Milieuzorg Op School) die extra inzet toont voor duurzame voeding en het klimaat.

SOS Junglekids Dhanwar India

SOS Junglekids, met Geert Maes en zijn partner Renuka Suprabha Kerketta, zet zich al vele jaren in voor twee kernactiviteiten. Ten eerste bieden ze holistisch onderwijs aan lokale tribale studenten, met name de achtergestelde Koraku-stam. Dit onderwijs ondersteunt niet alleen de intellectuele ontwikkeling, maar ook de sociale en emotionele groei van de studenten. Ten tweede verzorgen ze tijdelijke opleidingen voor dorpsmeisjes die geen formeel onderwijs volgen. Deze programma's zijn gericht op basisgeletterdheid en bewustwording van vrouwenrechten.

Kiyo

Kiyo wordt erkend voor hun inzet om kwalitatieve leeromgevingen te ontwikkelen die jongeren ondersteunen bij het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten en potentieel, het bewust worden van hun rechten en het actief vormgeven van hun eigen toekomst. Ze dragen bij aan een rechtvaardigere en duurzamere wereld. Daarnaast ondersteunen en versterken ze 15 lokale partners in vijf landen met expertise op het gebied van jongerenempowerment. Kiyo is actief in België, Brazilië, Burundi, Congo en de Filipijnen.

Wat zijn SDG's en hoe kwamen die tot stand?

SDG staat voor Sustainable Development Goal of duurzame ontwikkelingsdoelstelling.
In 2015 ondertekende ons land de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling van de Verenigde Naties, die omvatten 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). De Agenda 2030 is universeel en roept elk land en elke actor wereldwijd op om zijn verantwoordelijkheid te nemen met betrekking tot de internationale afspraken rond armoedebestrijding, klimaatactie, rechtszekerheid …