Volmacht: stemmen

Maak een afspraak

Als je je op de verkiezingsdag niet naar de stembus kan begeven, moet je je stem uitbrengen bij volmacht: je machtigt daartoe iemand die je stem in jouw plaats uitbrengt. Je moet wel bewijzen of attesten kunnen voorleggen die je afwezigheid verantwoorden.

Als je bij opkomstplicht zelf niet gaat stemmen en je geeft geen volmacht, dan zal de politierechter bepalen welke boete je krijgt als je wordt vervolgd.

Procedure

Meebrengen

De volmachtkrijger toont aan de voorzitter van het stembureau de volgende documenten:

  • het door jou ingevulde volmachtformulier
  • het attest of bewijs van je afwezigheid
  • zijn eigen identiteitskaart
  • je oproepingsbrief
  • zijn eigen oproepingsbrief.

De volmachtkrijger neemt best ook je oproepingsbrief mee om het juiste stembureau te vinden.

Maak een afspraak

contactinformatie