Lijst van gezworenen voor het Hof van Assissen

Maak een afspraak

Om de vier jaar wordt de lijst van gezworenen uit onze gemeente overgemaakt aan het Hof van Assisen.

Als je op de lijst van gezworenen staat, kan je de volgende vier jaar worden opgeroepen om als jurylid te zetelen bij een Hof van Assisen.

De nieuwe lijst van gezworenen wordt voor 1 mei 2021 opgemaakt.

Procedure

De lijst wordt opgemaakt door een openbare loting. Daarbij trekt de burgemeester, bijgestaan door twee schepenen, een nummer dat bestaat uit twee cijfers.

Op basis van de laatste kiezerslijst komen alle Belgen die een kiesnummer hadden dat eindigt op het gelote cijfer en die tussen de 28 en 65 jaar oud zijn worden opgenomen op de voorlopige lijst van gezworenen.

Als je wordt uitgeloot, ontvang je per post een witte kaart met begeleidende brief. De kaart moet aan de achterzijde volledig worden ingevuld en aan de voorzijde worden ondertekend. Daarna moet je deze kaart bezorgen aan Burgerzaken.

Voor 1 mei 2021 wordt de gemeentelijke lijst overgemaakt aan de Bestendige Deputatie.

Meebrengen

Ingevulde witte kaart

Uitzonderingen

Op grond van de inlichtingen laat de burgemeester bepaalde personen uit de voorlopige lijst weg:

  • zij die niet kunnen lezen of schrijven
  • zij die de taal niet begrijpen die tijdens het proces wordt gebruikt
  • zij die een politiek mandaat bekleden
  • zij die behoren tot bepaalde beroepscategorieën (bv. Magistraten, leden van de raad van state, provinciegouverneurs…)
  • bekleders van erediensten
  • militairen in actieve dienst
Maak een afspraak

contactinformatie