Kiezerslijst afgifte

De gemeente maakt een lijst van kiezers op telkens er verkiezingen zijn. Alleen kandidaten of politieke partijen kunnen tijdens de verkiezingsperiode een exemplaar verkrijgen van de lijst.

Voorwaarden

Enkel op te vragen door:

  • kandidaten voor de verkiezingen;
  • politieke partijen die een kandidatenlijst indienen.

Procedure

De aanvraag moet uiterlijk de drieëndertigste dag vóór de verkiezingsdag via een aangetekend schrijven worden ingediend.

Bedrag

De kostprijs wordt bepaald door het college van burgemeester en schepenen. Politieke partijen kunnen twee gratis exemplaren verkrijgen, kandidaten kunnen tegen betaling exemplaren verkrijgen.

Regelgeving

Algemeen kieswetboek.

contactinformatie