Kiezerslijst afgifte

De gemeente maakt een lijst van kiezers op telkens er verkiezingen zijn. Alleen kandidaten of politieke partijen kunnen tijdens de verkiezingsperiode een exemplaar verkrijgen van de lijst.

Voorwaarden

  • kandidaat zijn voor de verkiezingen;
  • politieke partijen die een kandidatenlijst indienen.

Procedure

De aanvraag moet uiterlijk de drieëndertigste dag voor die van de verkiezing via een aangetekend schrijven worden ingediend.

Bedrag

De kostprijs wordt bepaald door het college van burgemeester en schepenen. Politieke partijen kunnen twee gratis exemplaren verkrijgen, kandidaten kunnen tegen betaling exemplaren verkrijgen.

Regelgeving

Algemeen kieswetboek.

contactinformatie