Uittreksel uit het bevolkingsregister

Online aanvragen

Een uittreksel uit het bevolkingsregister bevestigt dat een inwoner is ingeschreven in het bevolkingsregister.

Het attest bevat een aantal persoonlijke gegevens zoals:

 • naam en voornamen
 • datum en plaats van geboorte
 • rijksregisternummer
 • woonplaats
 • burgerlijke staat
 • beroep
 • nationaliteit
 • de datum sinds wanneer je ingeschreven bent in het bevolkingsregister van je gemeente

Voorwaarden

De volgende partijen kunnen jouw attest aanvragen:

 • jijzelf
 • je wettelijke vertegenwoordiger (bijv. ouder of voogd)
 • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat
 • derden (bijv. publieke of private instellingen) als de afgifte ervan voorgeschreven is door de wet
 • een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager

Procedure

Je kan het uittreksel aanvragen:

 • aan het loket Klantenteam, op afspraak
 • online met je elektronische identiteitskaart (eID):
  Je kan het uittreksel online aanvragen via het e-loket. Je kunt je hierbij veilig en snel aanmelden met een digitale sleutel. Je ontvangt het attest in je mailbox. Wanneer je niet over een digitale sleutel beschikt, kies je voor de optie ‘ik wil verder gaan zonder digitale sleutel’. Dan wordt het document per post opgestuurd.

Anderen kunnen het attest enkel aan het loket aanvragen.

Meebrengen

Als je het attest zelf ophaalt:

 • je eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning.

Als je het attest voor iemand anders aanvraagt:

 • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
 • je eigen identiteitskaart
Online aanvragen

contactinformatie