Orgaandonatie

Maak een afspraak

Orgaandonatie kan een leven redden. Voor veel patiënten met chronische, onomkeerbare aandoeningen, is transplantatie van een orgaan de laatst mogelijke behandeling.

Als je sterft door hersen- of hartfalen, dan kunnen jouw organen gebruikt worden om levens te redden. Het is belangrijk dat je daar nu al over nadenkt en je registreert als donor.

Voorwaarden

Als je Belg bent of meer dan zes maanden in België woont, dan staat de wet de verwijdering van organen na je dood toe tenzij:

  • je dit uitdrukkelijk hebt geweigerd tijdens je leven;
  • je naaste familieleden (kinderen, ouders of echtgenoot) zich tegen de orgaanafname verzetten.

Procedure

Om te voorkomen dat je naaste familieleden na jouw dood de pijnlijke keuze in jouw plaats moeten maken, kan je vooraf het formulier voor instemming of weigering tot orgaandonatie invullen en laten registreren bij de gemeente van je woonplaats. 

Je kan het formulier ook krijgen bij je gemeente.

De gemeente stuurt het formulier door naar het Rijksregister. De medische diensten raadplegen het Rijksregister om na te gaan of de overledene donor is of niet.

Meebrengen

Je identiteitskaart.

Bedrag

De registratie van de instemming met of weigering tot orgaandonatie is gratis.

Maak een afspraak

Contactinformatie