Niet-Belgen inschrijving

Maak een afspraak
Elke persoon met een vreemde nationaliteit die langer dan drie maanden in België wil verblijven, moet zich persoonlijk aanmelden bij de gemeente om zijn inschrijving te vragen.

Voorwaarden

Je moet je identiteit kunnen bewijzen aan de hand van een paspoort of identiteitskaart. Je hoofdverblijfplaats is in de gemeente.

Procedure

Nadat je je hebt aangemeld en de wijkagent controleerde of je werkelijk op het aangegeven adres verblijft, nodigen we je uit om je dossier te vervolledigen.

Meebrengen

  • je identiteitskaart of paspoort
  • een pasfoto

Bedrag

De inschrijving zelf is gratis. Je betaalt een vergoeding voor het afleveren van een verblijfskaart.

Regelgeving

De wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
Maak een afspraak

contactinformatie