Kiezerslijst niet-Belgen inschrijving

Maak een afspraak
Burgers met een vreemde nationaliteit kunnen onder bepaalde voorwaarden deelnemen aan de verkiezingen voor het Europees parlement en de gemeenteraadsverkiezingen.

Voorwaarden

  • Je moet minstens 18 jaar zijn.
  • Je bent niet geschorst of uitgesloten van het kiesrecht.
  • Je bent ingeschreven in een Belgische gemeente (vreemdelingen van buiten de Europese Unie moeten op het ogenblik van de aanvraag 5 jaar ononderbroken in België verbleven hebben).
  • Schreef je je al eens in op de kiezerslijst? Dan hoef je geen nieuwe aanvraag meer in te dienen.

Procedure

  • Het aanvraagformulier verkrijg je aan de onthaalbalie. Het college van burgemeester en schepenen onderzoekt of je voldoet aan de voorwaarden om kiezer te zijn.
  • Inschrijven kan ook online via onderstaande knop.

    Schrijf je hier in
  • Tijdens het jaar van de verkiezingen kan je jezelf inschrijven tot twee maanden voor de verkiezingen.

Meebrengen

Je verblijfskaart.

Bedrag

De inschrijving op de kiezerslijst gebeurt gratis.
Maak een afspraak