Kiezerslijst niet-Belgen inschrijving

Burgers met een vreemde nationaliteit kunnen onder bepaalde voorwaarden deelnemen aan de verkiezingen voor het Europees parlement en de gemeenteraadsverkiezingen.

Voorwaarden

  • Je moet minstens 18 jaar zijn.
  • Je bent niet geschorst of uitgesloten van het kiesrecht.
  • Je bent ingeschreven in een Belgische gemeente (vreemdelingen van buiten de Europese Unie moeten op het ogenblik van de aanvraag 5 jaar ononderbroken in België verbleven hebben).
  • Schreef je je al eens in op de kiezerslijst? Dan hoef je geen nieuwe aanvraag meer in te dienen.

Procedure

Het aanvraagformulier verkrijg je aan de onthaalbalie. Het college van burgemeester en schepenen onderzoekt of je voldoet aan de voorwaarden om kiezer te zijn.

Meebrengen

Je verblijfskaart.

Bedrag

De inschrijving op de kiezerslijst gebeurt gratis.

contactinformatie