Immatriculatie attest (oranje kaart)

Maak een afspraak
Een attest van immatriculatie is een voorlopige Belgische verblijfsvergunning voor niet-EU-burgers.
 
Je krijgt deze vergunning in afwachting van een definitieve uitspraak over je verblijf. Dit attest is ook gekend als de 'oranje kaart'.

Voorwaarden

Het attest wordt afgegeven aan niet-Belgen die onder één van volgende categorieën vallen:

  • een niet-EU gezinshereniger met een niet-EU onderdaan;
  • een niet-EU gezinshereniger met een onderdaan van de Europese Economische Ruimte of Belg;
  • slachtoffers van mensenhandel;
  • een asielzoeker van wie de asielaanvraag ontvankelijk is verklaard;
  • een niet-Belg waarvan de medische regularisatieaanvraag ontvankelijk werd verklaard;
  • een niet-EU student die nog geen inschrijvingsattest kan voorleggen van een universiteit of hogeschool.

Procedure

Heb je als vreemdeling recht op een attest van immatriculatie, dan levert het loket (Burgerzaken) dit af.
 
Het attest van immatriculatie kan maandelijks of driemaandelijks verlengd worden.

Meebrengen

Eén pasfoto.

Bedrag

De kostprijs voor het attest van immatriculatie bedraagt 3,70 euro.

Regelgeving

De wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
Maak een afspraak

contactinformatie