Bis nummer seizoenarbeid

Maak een afspraak
Voor vreemdelingen die tijdelijk in België komen werken als werknemer, zonder ingeschreven te worden in het rijksregister, moet een identificatienummer (bisnummer) worden aangevraagd bij de Kruispuntbank.
 
Aan de hand van dit nummer kan de werknemer worden geïdentificeerd, zodat zijn werkgever een Dimona-aangifte kan indienen.

Voorwaarden

  • voor buitenlandse werknemers die minder dan drie maanden in België komen werken
  • voor grensarbeiders

Procedure

Je kan het bis-nummer aanvragen in de gemeente waar je verblijft. Als grensarbeider meld je je aan in de gemeente waar je werkgever is gevestigd. Je bis-nummer wordt direct toegekend.

Meebrengen

Je identiteitskaart of paspoort.

Bedrag

Je kan het bis-nummer gratis aanvragen.
Maak een afspraak

contactinformatie