Pin- en pukcode identiteitskaart

Online aanvragen
Pin- en pukcodes zijn unieke codes verbonden aan een elektronische identiteitskaart.
 
Na aanvraag van een identiteitskaart (eID) of Kids-ID stuurt de federale overheidsdienst deze codes op naar jouw adres of in geval van de Kids-ID op naar het adres van je kind(eren).
 
De code heb je nodig om je eID of Kids-ID te laten activeren aan het loket. Wanneer je verhuist, heb je de codes nodig om je adres te laten aanpassen op de chip van je identiteitskaart.
 
Zonder codes kan je je kaart ook niet gebruiken voor online toepassingen zoals bijvoorbeeld de online aangifte van de personenbelasting (Tax-on-web).

Wanneer je deze codes niet hebt ontvangen of verloren bent, kan je ze opnieuw aanvragen.

Procedure

Je kan de codes aanvragen aan de onthaalbalie, telefonisch of via e-mail.

Je kan de codes ook zelf online opvragen op de website van binnenlandse zaken www.ibz.rrn.fgov.be/nl/identiteitsdocumenten/eid/aanvraag-pincode/
 
De codes worden naar jouw domicilieadres opgestuurd.

Bedrag

De codes worden gratis aangevraagd.
Online aanvragen

contactinformatie