Nationaliteitsaanvraag

Maak een afspraak
Je kan op twee manieren de Belgische nationaliteit aanvragen:
  • door een nationaliteitsverklaring
  • door naturalisatie

Voorwaarden

De nationaliteitsverklaring kan onder één van volgende voorwaarden:
  • Je bent in België geboren en verblijft wettelijk in België sinds je geboorte.
  • Je verblijft wettelijk vijf jaar ononderbroken in België, je doet aan maatschappelijke integratie en economische participatie.
  • Je verblijft wettelijk vijf jaar ononderbroken in België, je huwde met een Belg of bent ouder van een Belgisch kind.
  • Je verblijft wettelijk vijf jaar ononderbroken in België, omwille van handicap, invaliditeit of pensioengerechtigde leeftijd.
  • Je verblijft wettelijk tien jaar ononderbroken in België, met deelname aan het leven van de onthaalgemeenschap.
De naturalisatieprocedure is enkel voor staatlozen die minsten twee jaar wettelijk in België verblijven of voor vreemdelingen die buitengewone prestaties op wetenschappelijk, sportief of sociocultureel gebied kunnen bewijzen.

Procedure

Bij je eerste bezoek breng je je verblijfskaart mee.
 
Je krijgt van de medewerker een lijst van documenten mee die je nadien moet binnenbrengen.
 
Verzamelde je alle nodige documenten? Dan kan je langskomen om de Belgische nationaliteit aan te vragen.

Meebrengen

Je verblijfskaart.

Bedrag

Wie een nationaliteitsverklaring aflegt, moet een registratierecht van 150 euro betalen. Dit bedrag moet betaald worden aan de ontvanger van de registratie in Dendermonde.
 
Sinds 23 december 2020 is er ook een digitale oplossing, namelijk via de toepassing MyMinfin van de FOD Financiën. Wie zich aanmeldt, krijgt via het tabblad ‘mijn betalingen’ de mogelijkheid een nationaliteitsaanvraag te betalen. Binnen de 24 uur is het betalingsbewijs beschikbaar in pdf-formaat, mét een digitale handtekening van de FOD Financiën. Het betalingsbewijs is beschikbaar in de rubriek ‘Mijn documenten’ van MyMinfin, voor de persoon die betaald heeft.
 

Regelgeving

Wetboek van de Belgische nationaliteit
Maak een afspraak

contactinformatie