Bewijs van de Belgische nationaliteit

Het attest of bewijs van Belgische nationaliteit is een document dat officieel bevestigt dat je Belg bent.

Dat attest wordt meestal gevraagd wanneer je een activiteit wil uitoefenen waarvoor het bezit van de Belgische nationaliteit door de wet is vereist.

Voorwaarden

  • Je hebt de Belgische nationaliteit.
  • Je bent ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente.

De volgende partijen kunnen jouw attest aanvragen:

  • jijzelf
  • je wettelijke vertegenwoordiger (bijv. ouder of voogd)
  • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat
  • derden (bijv. publieke of private instellingen) als de afgifte ervan voorgeschreven is door de wet
  • een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager

Procedure

Je kan het attest van Belgische nationaliteit opvragen bij je gemeente.

Als je beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kan je het document ook raadplegen, downloaden en afdrukken

Anderen kunnen het attest enkel aanvragen bij de dienst Burgerzaken.

Meebrengen

Als je het attest zelf ophaalt:

  • je eigen identiteitskaart

Als je het attest voor iemand anders aanvraagt:

  • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
  • je eigen identiteitskaart

contactinformatie