Beroep wijzigen

Online aanvragen
Het beroep van elke inwoner wordt in de bevolkingsregisters opgenomen. Als je van beroep wijzigt, moet je dit melden bij de gemeente.
De gemeente mag de juistheid van het beroep niet nagaan, maar om misbruik te voorkomen bij onder meer vrije beroepen waarvan de titel is beschermd door de wet, moet je hiervan een officieel bewijs voorleggen.

Procedure

Je kan je beroepswijziging doorgeven aan de onthaalbalie of via het e-loket.

Meebrengen

  • Je identiteitskaart;
  • Een bewijs wanneer je een vrij beroep, een beroep in de medische sector of een functie bij de politie uitoefent.

Bedrag

 
Online aanvragen

contactinformatie