Poliovaccinatie registreren

In België is de poliovaccinatie de enige verplichte vaccinatie voor kinderen. Elk kind krijgt vier vaccinaties voor de leeftijd van achttien maanden, tenzij er neven- of tegenwerkingen zijn. Ouders moeten een bewijs van volledige vaccinatie aan de gemeente bezorgen ten laatste op het moment dat hun kind 18 maanden wordt.

Voorwaarden

De arts vult het attest pas in als het kind de 4 dosissen toegediend gekregen heeft.

Om medische redenen kan de arts beslissen:

  • De inentingen oraal toe te dienen in drie doses (op 3, 5 en 12 maanden).
  • De inentingen uit te stellen. In dat geval schrijft de arts een attest van medisch uitstel dat je aan de gemeente moet bezorgen.

Een kind dat voor de leeftijd van 18 maanden van het buitenland naar België verhuist, kan volgens een ander schema gevaccineerd zijn. Wanneer het inentingsschema voldoet aan de geldende wetten van het land van herkomst, wordt het attest hier goedgekeurd. Wanneer het inentingsschema niet voltooid is of wanneer het attest ontbreekt, dan beslist de arts over het verdere verloop.

Procedure

  • Bij de geboorteaangifte van je kind zit een polioattest. Bewaar dit tot dat je kind volledig ingeënt is tegen polio.
  • Laat na de laatste dosis (op 15 maanden) het attest invullen door de arts die de baby heeft gevaccineerd.
  • Bezorg dit attest aan je gemeente voor de baby 18 maanden wordt. Zo kan de gemeente controleren of de inentingen wel toegediend werden. Als je het polioattest verloren bent, kan je op het consultatiebureau van Kind en Gezin een nieuw exemplaar krijgen.

Een kind dat voor de leeftijd van 18 maanden van het buitenland naar België verhuist, kan volgens een ander schema gevaccineerd zijn. Wanneer het inentingsschema voldoet aan de geldende wetten van het land van herkomst, wordt het attest hier goedgekeurd. Wanneer het inentingsschema niet voltooid is of wanneer het attest ontbreekt, dan beslist de arts over het verdere verloop.

Meebrengen

Het polioattest.

Bedrag

Gratis

Regelgeving

Koninklijk Besluit van 26 oktober 1966 waarbij de inenting tegen poliomyelitis verplicht gesteld wordt


contactinformatie