Makkelijk lezen plein (MLP)

Is lezen moeilijk? Kijk dan op het Makkelijk Lezen Plein!

De boeken zijn spannend, grappig, avontuurlijk, leerrijk maar vooral gemakkelijk om te lezen.

Informatie voor begeleiders

Het ‘Makkelijk Lezen Plein’ is in de hoofdbibliotheek een blauw-oranje kast waarin kinderen en hun begeleiders leuke leesboeken, weetboeken, luisterboeken, tijdschriften en DVD’s vinden.

Het MLP is vooral gericht op kinderen vanaf 8 jaar die lezen niet zo gemakkelijk vinden (dyslexie, concentratieproblemen, ADHD, taalachterstand…).

De boeken worden frontaal opgesteld om het kiezen te vergemakkelijken.

De doelstelling van het MLP is: kinderen aanzetten tot lezen en leesplezier bevorderen.

 


contactinformatie