Mondiale Solidariteitsraad

Taken

De mondiale solidariteitsraad is een overleg- en adviesraad bestaande uit verenigingen/personen die zich actief inzetten voor ontwikkelingssamenwerking en internationale solidariteit.

Voor de leden van mondiale solidariteitsraad Sint-Gillis-Waas betekent dit ‘samenwerking met hun partnerorganisaties in regio's in ontwikkeling'. De samenwerking staat in het teken van duurzame verbetering van de situatie, gebruikmakend van ecologisch verantwoorde en structurele methoden met respect voor de eigenheid en autonomie van de partners’.

Doelstellingen

  • Het informeren en sensibiliseren van de bevolking en zo een bijdrage leveren aan een objectieve beeldvorming over het Zuiden en Noord-Zuidverhoudingen.
  • Het beleid adviseren op eigen initiatief of op vraag van het college van burgemeester en schepenen of gemeenteraad.
  • Opvolgen van actuele internationale partnerschappen.
  • Het bevorderen van een verdraagzame, op solidariteit gerichte, respectvolle en multiculturele samenleving.
  • Eventueel eigen initiatieven ontwikkelen.

Voorzitter en secretaris

  • voorzitter: schepen van Ontwikkelingssamenwerking
  • secretaris: Welzijn