Werken door gemeentediensten (retributie)

Het gaat om tarieven voor het uitvoeren van werken door gemeentediensten.