Personenbelasting aanvullend (gemeentebelasting)

Dit is een aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting van het vorige aanslagjaar.