Huisvuil ophaling en verwerking (retributie)

De tarieven voor de ophaling van restafval worden vastgelegd.