Administratieve inlichtingen (gemeentebelasting)

Dit is een gemeentebelasting op het verstrekken van administratieve inlichtingen (bijv. genealogische opzoekingen).