Belasting op reclamedrukwerk (aangifte)

Via dit formulier doe je een aangifte van de verspreiding van reclamedrukwerk. Je doet deze aangifte per kwartaal.

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging

Gegevens van de verantwoordelijke uitgever

Adres van de maatschappelijke zetel

Contactpersoon

Adres van de contactpersoon (indien anders dan adres verantwoordelijke uitgever)

Technische gegevens van het reclamedrukwerk