Afschaffing beurtelings parkeren Polenlaan

5
jun
2024

Het proefproject, met vaste geschrankte parkeerplaatsen in de Polenlaan, loopt in principe af op 1 juni. Na een bevraging in maart voerden we nog enkele kleine aanpassingen uit aan het parkeerregime. 

Ondertussen ontvingen en evalueerden we alle resultaten. Er is een algemene tevredenheid omtrent de huidige proefopstelling. We wensen deze dan ook definitief te maken. 

Hoe ziet het nieuwe parkeerplan er uit? 

  • parkeren vanaf de Heidestraat tot net voorbij huisnummer 2;
  • parkeerverbod van huisnummer 1 - 15;
  • parkeerverbod tussen 2 - 8;
  • parkeerstrook tussen huisnummer 8 - 12 (inclusief 12);
  • parkeerstrook van huisnummer 17 tot en met 51;
  • parkeerstrook van huisnummer 50 - tot voorbij huisnummer 62 (vanaf ongeveer het midden van nummer 48);
  • parkeerverbod vanaf hoek Macharius Rheynstraat tot net voor poort/oprit nummer 17. 

De nieuwe definitieve parkeerregeling maken we kenbaar met parkeerstroken. De stroken waar je niet mag parkeren, worden gemerkt met gele meten. Uiteraard blijven andere parkeerregels gelden. We voeren de schilderwerken voor deze parkeerstroken uit op woensdag 5 juni (afhankelijk van de weersomstandigheden).


contactinformatie