Vergunning voor het plaatsen van een tijdelijk terras

Handels- en horecazaken met een vergunning om drank en eten te serveren, kunnen een toelating vragen voor het plaatsen van een tijdelijk terras op openbaar domein. Een terras kan bestaan uit windschermen, tafels, stoelen, parasols met of zonder zonnescherm.

Als je je terras permanent wilt opstellen, heb je een stedenbouwkundige vergunning nodig.

Voorwaarden

Met een vergunning kan je een terras plaatsen op het openbaar domein.

Het terras moet voldoen aan de voorwaarden van het reglement voor het plaatsen van terrassen, ophangen van zonnetenten, goedgekeurd door de gemeenteraad op 6 februari 2014.

Procedure

Je kan de terrasvergunning aanvragen bij de gemeente.

Meebrengen

Bij het ingevulde aanvraagformulier voorzie je ook een situatieplan en foto's van het gebruikte materiaal.

Bedrag

Het aanvragen van een terrasvergunning is gratis.

Er geldt wel een jaarlijkse belasting voor de inname van het openbaar domein. De gemeenteraad legt dit bedrag steeds in december vast.

Het totaalbedrag van de belasting wordt volgens het belastingreglement begrensd tot maximum 3.000 euro per belastingplichtige, per locatie, per aanslagjaar.

Uitzonderingen

Er wordt een vrijstelling voorzien voor:

  • Brand of andere natuurfenomenen: wanneer het privatief gebruik van het openbaar domein rechtstreeks gerelateerd is aan een brand of andere vormen van ramp of tegenspoed.
  • Werken aan gebouwen van erediensten, verenigingen en aan gemeentelijke gebouwen.

Terrassen die worden geplaatst voor kermissen en braderijen zijn hierop niet van toepassing.

Regelgeving

Gemeenteraadsbeslissing over de gemeentebelasting op privatisering van het openbaar domein.

Contactinformatie