Aansluiting openbare riolering

Maak een afspraak
De bouwheer vraagt een aansluiting aan de openbare riolering voor de afvoer van afvalwater en regenwater van een gebouw.

Procedure

Bij nieuwbouw of een verbouwing met omgevingsvergunning zit deze vergunning voor de aansluiting van de riolering vervat in de omgevingsvergunning. Je hebt dus geen aparte vergunning meer nodig.
 
Bij werken zonder omgevingsvergunning waarbij rioleringswerken worden uitgevoerd, heb je een aparte vergunning voor de aansluiting nodig.
 
Je kan de vergunning bij de gemeente aanvragen, via brief, mail of telefonisch. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier.
 
De werken worden na het verkrijgen van de vergunning uitgevoerd door een geregistreerd aannemer onder de verantwoordelijkheid en op kosten van de aanvrager.

Meebrengen

Voor de aanvraag heb je volgende gegevens nodig:
  • naam bouwheer
  • adres bouwheer
  • adres bouwplaats

Bedrag

De aanvraag is gratis.

Maak een afspraak

Contactinformatie