Moraliteitsattest

Om een slijterij of een drankgelegenheid, zoals een café of een restaurant, uit te baten, heb je een moraliteitsattest nodig. Dat attest bevestigt dat de aanvrager van goed en zedelijk gedrag is en dus het recht heeft om gegiste en sterke dranken te schenken.

Een moraliteitsattest is niet hetzelfde als een uittreksel uit het strafregister (bewijs van goed gedrag en zeden).

Het zijn niet alleen de uitbaters die zo'n attest moeten hebben: ook de eventuele zaakvoerder of zijn aangestelde en inwonende personen die aan de uitbating zouden kunnen deelnemen, moeten een moraliteitsattest hebben. Als een vennootschap de zaak uitbaat, moeten ook de medezaakvoerders een attest hebben.
Personeelsleden die niet aan de uitbating deelnemen, hebben geen attest nodig.

Voor gelegenheidsslijterijen, zoals bijvoorbeeld het schenken en/of verkopen van gegiste en/of sterke dranken op een fuif of evenement, is er geen moraliteitsattest nodig.

Voorwaarden

De aanvrager moet in Sint-Gillis-Waas wonen.

Procedure

Je kan het moraliteitsattest aanvragen aan de onthaalbalie of per e-mail of telefoon. Je kan het attest zelf afhalen of het wordt opgestuurd.
 
Ben je als aanvrager eigenaar of uitbater van een zaak in Sint-Gillis-Waas? Dan wordt in het moraliteitsattest ook bevestigd dat het gebouw voldoet aan de nodige hygiënische eisen. De gemeente doet hiervoor een inspectie.

Meebrengen

Je identiteitskaart.

Bedrag

Het moraliteitsattest wordt gratis afgeleverd.

contactinformatie