Moraliteitsattest

Om een slijterij of een drankgelegenheid, zoals een café of een restaurant, uit te baten, heb je een moraliteitsattest nodig. Dat attest bevestigt dat de aanvrager van goed en zedelijk gedrag is en dus het recht heeft om gegiste en sterke dranken te schenken.

Een moraliteitsattest is niet hetzelfde als een uittreksel uit het strafregister (bewijs van goed gedrag en zeden).

Het zijn niet alleen de uitbaters die een uittreksel uit het strafregister of een moraliteitsattest moeten voorleggen. De verplichting geldt ook voor:

  • de eventuele zaakvoerder of zijn aangestelde en inwonende personen die aan de uitbating zouden kunnen deelnemen
  • alle medezaakvoerders, wanneer een vennootschap de zaak uitbaat

De verplichting geldt niet voor:

  • personeelsleden die niet aan de uitbating deelnemen
  • gelegenheidsslijterijen, zoals bijvoorbeeld het schenken en/of verkopen van gegiste en/of sterke dranken op een fuif of evenement.

Voorwaarden

De aanvrager moet in Sint-Gillis-Waas wonen.

Procedure

Je kan het moraliteitsattest aanvragen bij de dienst Ondernemen per mail (ondernemen@sint-gillis-waas.be)
Ben je als aanvrager eigenaar of uitbater van een zaak in Sint-Gillis-Waas? Dan wordt in het moraliteitsattest ook bevestigd dat het gebouw voldoet aan de nodige hygiënische eisen. De gemeente doet hiervoor een inspectie.
 
Na de verwerking van de aanvraag, kan je het attest afhalen aan de onthaalbalie van het gemeentehuis of we sturen het naar je op. 

Meebrengen

Je identiteitskaart.

Bedrag

Het moraliteitsattest wordt gratis afgeleverd.

contactinformatie