Teeltschade

Online aangifte schade land- en tuinbouw
Dit is een aangifte van schade aan teelten in de land- en tuinbouw.
 

Voorwaarden

De schade moet een gevolg zijn van overmacht, zoals onweer, hagel, overstroming of andere weersomstandigheden van uitzonderlijk karakter zoals droogte, overvloedige regenval ...
 
Het gaat om schade aan land- en tuinbouwteelten, in openlucht of onder glas, die de bedrijfsinkomsten van de land- en/of tuinbouwer aanzienlijk kan verminderen.

Procedure

Na de aangifte wordt de schade vastgesteld door de commissie tot vaststelling van schade aan teelten.

Meebrengen

  • raming van de geleden schade per perceel
  • laatst verkregen verzamelstaat met de orthofoto van de percelen
Online aangifte schade land- en tuinbouw

contactinformatie