KMO-afval

Wat kan?

KMO’s en zelfstandige ondernemingen kunnen voor afval van huishoudelijke aard gebruik maken van gele huisvuilzakken (60 liter). Deze gele zakken zijn uitsluitend te koop in het gemeentehuis. Bij aankoop ontvang je een factuur.

Wat kan niet?

Afval dat afkomstig is van bedrijfs- of handelsactiviteiten is géén huisvuil. De gele KMO-zakken worden op dezelfde dagen opgehaald als de gewone huisvuilzakken (zie kalender) en moeten op dezelfde manier worden aangeboden.
Per tweewekelijkse ophaling mogen maximaal drie restafvalzakken van 60 liter, samen 180 liter, worden aangeboden.


Contactinformatie