Kinderopvangdienst Gezinsbond vzw

De kinderopvangdienst beschikt over kinderbegeleiders die worden opgeleid, begeleid en gecontroleerd door de verantwoordelijken van de dienst. De dienst is een door Kind en Gezin erkende organisatie.

Voorwaarden

Opvang van kinderen tussen 0 en 12 jaar bij een kinderbegeleider thuis (gezinsopvang) of bij samenwerkende kinderbegeleiders (groepsopvang).

Procedure

Je neemt telefonisch of via e-mail contact op met de kinderopvangdienst.

Meebrengen

Voor een inschrijving op de wachtlijst hoef je nog niets mee te brengen. Voor de dagprijsbepaling breng je je elektronische identiteitskaart en pincode mee, dit kan ten vroegste twee maanden voor de start van de opvang.

Kostprijs

De dagprijs wordt bepaald volgens het inkomen (via de website van Kind en Gezin). Verzekering, materiaal en voeding zijn in de prijs inbegrepen.
Voor gezinnen met meer dan één kind is er een vermindering per dag per kind.


contactinformatie