Welzijnshuis verhuist: nieuw adres vanaf 15 januari

27
nov
2019

Op 15 januari is het zover. Dan verhuist het Welzijnshuis naar Zwanenhoekstraat 1A. Daar krijgen 10 diensten, waaronder ook externe partners, een vaste stek of een vast spreekuur.

Het Welzijnshuis streeft naar kwaliteitsvolle en toegankelijke welzijnszorg. Daarbij is er bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare groepen, nl. ouderen, (jonge) gezinnen en mensen in armoede.

Welke diensten vind je vanaf 15 januari in het Welzijnshuis?

  • OCMW – Sociale Dienst

Heb je wat extra hulp nodig? De Sociale Dienst helpt je verder! Een maatschappelijk werker bekijkt alle aspecten van jouw situatie en zoekt samen met jou naar oplossingen.

Er zijn spreekuren van het sociaal verhuurkantoor en voor gratis juridische eerstelijnsbijstand (tweewekelijks). Afspraak maken? Bel 03 202 80 00.

  • Welzijn

Welzijn maakt je wegwijs in de wereld van kinderopvang, opvoedingsondersteuning, gezondheidspreventiebeleid, ouderenbeleid, ontwikkelingssamenwerking en lokaal sociaal beleid. Samen met enkele partners bouwt Welzijn aan het ‘Huis van het Kind Sint-Gillis-Waas’. Daar kunnen gezinnen in de toekomst terecht voor alle informatie rond kinderopvang, opvoeden en opgroeien.

  • Thuiszorg

Ouderen wonen graag thuis, zelfs als de behoefte aan zorg groter wordt. Voor advies rond hulp aan huis, vervoer of warme maaltijden, kan je langsgaan bij Thuiszorg.

  • Wonen

Deze dienst helpt je verder met het aanvragen van premies en toelagen zoals de renovatiepremie en verbeteringspremie van Wonen Vlaanderen of de premies van het Energieagentschap. Er is zelfs gratis renovatie- en bouwadvies.

Hier kan je ook inschrijven voor de groepsaankopen van de provincie (bijv. de groepsaankoop voor groene stroom).

  • Vrijwilligerswerk

Zowel in het Welzijnshuis (bijv. chauffeur voor personen met een mobiliteitsprobleem, woonbuddy, vrijwilliger in het seniorenrestaurant…) als in de Welzijnsvereniging (bijv. voorleesvrijwilliger, hulp bij maaltijden, palliatieve ondersteuning…) leveren vrijwilligers een onmisbare bijdrage.

  • Wijk-Werken Waas

Wijk-werken laat langdurig werklozen nieuwe werkervaring opdoen op verschillende lokale werkplekken. Naast hun werkloosheidsuitkering of leefloon krijgen ze niet alleen een vergoeding, maar vooral ook een onbetaalbare (werk)ervaring.

Wat nog meer?

Heb je een vraag over woningaanpassingen (65-plussers), de gemeentelijke mantelzorgpremie, de sociale correctie Diftar of parkeerkaarten? Breng het Welzijnshuis dan zeker een bezoek.

De Wase Hulpdienst kan je vanaf 15 januari ook in het Welzijnshuis terugvinden.

Welke externe partners sluiten aan in de loop van maart?

Vanaf maart sluiten volgende diensten aan in het gerenoveerde gebouw: Kind en Preventie, Kind en Gezin, Kinderopvangdienst Gezinsbond met Spelotheek (enkel voor onthaalouders) en Landelijke Kinderopvang Stekelbees.


Contactinformatie