Sociale woning huren bij een sociaal verhuurkantoor

Er is een samenwerkingsovereenkomst tussen zeven Wase gemeenten, Beveren, Kruibeke, Sint-Niklaas, Waasmunster, Lokeren, Stekene en Sint-Gillis-Waas die een sociaal verhuurkantoor (SVK) hebben uitgebouwd. Het SVK huurt enkele woningen en verhuurt deze op zijn beurt verder aan personen en gezinnen die het moeilijk hebben om op eigen kracht een woning te vinden. Op deze manier worden gezonde en betaalbare woningen ter beschikking gesteld.

Vooraf inschrijven is nodig, die kan gebeuren via het Welzijnshuis of via SVK. De personen en gezinnen die hiervoor in aanmerking willen komen, moeten aan welbepaalde inkomensvoorwaarden voldoen.

Voorwaarden

 • Je bent 18 jaar of ouder.
 • Je gezinsinkomen (geïndexeerd) van 3 jaar terug (voor aanvragen in 2019) bedraagt niet meer dan
  • 24.852 euro als je een alleenstaande bent zonder personen ten laste
  • 26.934 euro als je een alleenstaande persoon bent met een handicap
  • 37.276 euro in alle andere gevallen, plus 2.084 euro per persoon ten laste
 • Je mag geen woning of bouwgrond in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben, in het binnen- of buitenland, op het ogenblik van de inschrijving.
 • Je moet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister.

Alle info en details over deze voorwaarden vind je op de website van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW).

Procedure

Inschrijving

Om je in te schrijven voor een huurwoning, neem je best eerst telefonisch contact op met een Sociaal verhuurkantoor in de buurt waar je wil wonen.

Wachtlijst

Na je inschrijving kom je op een wachtlijst. Afhankelijk van je situatie en het aantal beschikbare woningen kan de wachttijd sterk variëren. Informeer je hierover bij je SVK. Je mag je wel bij verschillende sociale verhuurinstanties inschrijven.

Toewijzing

De toewijzing van een woning gebeurt volgens een speciaal toewijzingssysteem: niet de volgorde van inschrijving, maar het inkomen en de woonnood spelen de belangrijkste rol.

Meebrengen

Als je langs gaat bij een SVK, neem je best volgende documenten mee:

 • je identiteitskaart
 • je aanslagbiljet van de personenbelasting van drie jaar terug
 • documenten van je leefloon of uitkering, bijv. mutualiteit, de RVA, het Welzijnshuis
 • een attest van de samenstelling van je gezin (verkrijgbaar bij je gemeente)
 • als jij of een gezinslid een handicap heeft: een attest van de FOD Sociale zekerheid of de instelling die de invaliditeitsuitkering betaalt.
 • eventueel een attest over onteigening, ongeschiktverklaring of onbewoonbaarverklaring van je huidige woning.
 • een attest dat u en uw gezinsleden die ouder zijn dan 18 jaar, Nederlands spreken of aan het leren zijn (taalkennisvereiste is een toekomstige huurdersverplichting).

Meer informatie over deze documenten lees je op de website van de VMSW.

Bedrag

Als je akkoord gaat met de woning die je wordt aangeboden, sluit je een standaardhuurcontract voor 9 jaar af met het SVK. Je betaalt aan het SVK een vaste huurprijs, die niet afhangt van je inkomen.

Een SVK onderhandelt met de eigenaar van de woning, om een zo laag mogelijke huurprijs te verkrijgen. Je betaalt aan het SVK dezelfde huurprijs, als het SVK aan de eigenaar betaalt. Het SVK helpt je ook om een huursubsidie aan te vragen.


Contactinformatie