Groeipakket (nieuwe kinderbijslag)

De kinderbijslag werd op 1  januari 2019 het Groeipakket en is een verzameling van financiële tegemoetkomingen voor elk kind in elk gezin.

Wat zit er allemaal in het Groeipakket?

Voorwaarden

Tot 18 jaar heeft een kind dat in Vlaanderen gedomicilieerd is onvoorwaardelijk recht op het Groeipakket.

Vanaf 1 september van het jaar waarin een kind 18 wordt tot en met de maand waarin het 25 wordt, is er onder bepaalde voorwaarden recht op het Groeipakket:

Secundair onderwijs

 • Je kind volgt voltijds secundair onderwijs, onderwijs met een beperkt leerplan, of een ondernemersopleiding.
 • Je kind volgt volwassenenonderwijs (het vroegere onderwijs voor sociale promotie) voor minstens 17 uur per week.
 • Je kind volgt een van de types van het deeltijds secundair onderwijs, of een erkende opleiding aan een centrum voor alternerend onderwijs en het inkomen of de sociale uitkering bedraagt niet meer dan 551,89 euro bruto per maand.
 • Je kind volgt buitengewoon onderwijs.

Hoger onderwijs

 • Je kind is ingeschreven volgens de bachelor-masterstructuur (BAMA) in één of meer instellingen voor hoger onderwijs, volgt daarin een of meerdere opleidingen, en is ingeschreven voor minstens 27 studiepunten.
 • Je kind werkt aan een eindverhandeling hoger onderwijs.
 • Je kind volgt een doctoraatsopleiding voor minstens 27 studiepunten (studiepunten voor de redactie van een doctoraatsverhandeling tellen niet mee).
 • Je kind volgt volwassenenonderwijs (het vroegere onderwijs voor sociale promotie) voor minstens 27 studiepunten (specifieke lerarenopleiding) of 13 uur per week (hoger beroepsonderwijs).

Werkzoekende schoolverlater

 • Je kind is gestopt met studeren, maar is ingeschreven als werkzoekende (maximaal 360 dagen recht op kinderbijslag).
 • Studerende kinderen of werkzoekende schoolverlaters verliezen hun recht op kinderbijslag als ze te veel werken of te veel verdienen.
 • Een kind dat deeltijds onderwijs volgt, via een leercontract werkt, of een werkzoekende schoolverlater is mag niet meer verdienen dan 551,89 euro per maand (bruto).
 • In alle andere gevallen mag een kind de hele zomervakantie tussen twee school- of academiejaren onbeperkt werken. Tijdens het school- of academiejaar of in de laatste zomervakantie van zijn studies mag uw kind maximaal 240 uren per kwartaal werken.

Procedure

Voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2019 kan je het Groeipakket aanvragen bij één van de 5 uitbetalers van het Groeipakket (vroegere kinderbijslagfondsen). Je kan zelf kiezen bij welke uitbetaler je het Groeipakket aanvraagt.

Als je zelf geen keuze maakt, wordt je kind automatisch aangesloten bij Fons, de uitbetaler van de Vlaamse overheid, zodra je kind geboren is. Als je bij Fons aangesloten wordt, kan je na 3 maanden kiezen om van uitbetaler te veranderen. 

Let op: wordt je kind geboren na 1 januari 2019 en had je al kinderen? Dan kan je ook een uitbetaler kiezen, maar dat betekent wel dat al je kinderen dan automatisch bij diezelfde uitbetaler worden aangesloten. 

Let op: krijg je geen kinderen meer na 1 januari en verandert er niets aan je gezinssitutie, dan kan je pas vanaf 1 januari 2020 veranderen van uitbetaler. Je kinderbijslagdossier zal vanaf 1 januari 2019 automatisch overgaan naar één van de 5 nieuwe uitbetalers.

Volg je Groeipakket op via Mijn Groeipakket. Aanmelden kan met eID, federaal token, its me, sms code of mobiele app.

Geen idee bij welke uitbetaler je bent aangesloten? Kijk het snel na met je Rijksregisternummer via de online tool.

Bedrag

Het maandelijkse basisbedrag is 163,20 euro voor elk kind geboren vanaf 1 januari 2019.

Kinderen geboren voor 1 januari 2019 behouden de basisbedragen uit de oude kinderbijslag (incl. de leeftijdstoeslagen op 6, 12 en 18 jaar).


Contactinformatie