Inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap

Personen met een handicap die niet voldoende inkomen kunnen verwerven, hebben recht op een minimuminkomen.
 

Voorwaarden

  • Je moet minstens 18 jaar oud zijn.
  • Je handicap moet erkend zijn door een arts van de FOD Sociale Zekerheid.

Procedure

Je kan de inkomensvervangende tegemoetkoming zelf aanvragen, via je mutualiteit of op afspraak bij je gemeente. De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) kan je enkel via de Zorgkas aanvragen.

Meebrengen

Je identiteitskaart.

Bedrag

Het bedrag dat je ontvangt, hangt af van je gezinssituatie en de inkomsten van je gezin.


Contactinformatie