Week van de Afvalophaler van 19 tot 23 november: kleef een sticker op je huisvuilzak!

5
nov
2018

Je afval correct aanbieden, is een kleine moeite maar voor de afvalophaler of recyclageparkwachter maakt het een wereld van verschil.

Zo maak je de afvalophaler blij:

  • Maak je zak niet te zwaar (max. 15 kilogram voor zakken van 60l, max. 7,5 kilogram voor 30l).
  • Bind je zakken goed toe (voorzie een ‘teutje’ bovenaan waaraan ze de zakken kunnen optillen).
  • Gebruik de juiste zakken: van MIWA en van de juiste gemeente.
  • Sluit dozen voor papier en karton goed en voorkom waaiafval.
  • Volg de correcte sorteerregels.
  • Heb je een GFT-container? Bied de container met gesloten deksel aan en met de hendel gericht naar de straatkant.

Hiervan worden onze recyclageparkwachters blij:

  • Sorteer je afval voor je naar het recyclagepark komt. Houd de verschillende afvalsoorten apart bij en bied ze per afvalsoort aan, bijv.: metalen, glasafval, elektro… Zo heeft de parkwachter een beter zicht op wat je brengt en zal de afrekening duidelijker gebeuren. Je eigen bezoek zal veel vlotter verlopen.
  • Demonteer je afval zoveel mogelijk op voorhand. Vele zaken zijn samengesteld uit verschillende materialen: metaal, hout, glas… De meeste van deze materialen kunnen gerecycleerd worden en dienen als grondstof voor nieuwe producten. Bied deze materialen apart aan in de juiste containers. Demonteer je niet, dan komt het terecht bij het niet-recycleerbaar grof restafval. Meteen ook de duurste afvalsoort in het recyclagepark. Niet alleen de parkwachters, maar ook het milieu zullen je dankbaar zijn.

Afvalintercommunale MIWA deelt gratis stickers uit die je op je afvalzak of -container kan kleven tijdens de campagneweek van 19 tot 23 november. Respect zit ‘m soms in kleine boodschappen.

Kleef een sticker op je huisvuilzak! De stickers zijn vanaf nu verkrijgbaar aan de onthaalbalie van het Administratief en Bestuurscentrum, in het recyclagepark, op de hoofdzetel van MIWA (Vlyminckshoek 12, Sint-Niklaas) en bij je plaatselijke bakker.


Contactinformatie