Openbaarheid van bestuursdocument (aanvraag)

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging

Ik wil graag op grond van het bestuursdecreet van 7 december 2018 inzage in het volgende document:

Ik wil graag een kopie van dit document *

Aanvrager

Geslacht *
Ik vraag deze informatie voor *

Toestemming van persoon van wie de informatie afkomstig is

Indien van toepassing:

Hierbij voegt de aanvrager de toestemming tot openbaarmaking van de persoon van wie de informatie afkomstig is, aangezien de aanvraag betrekking heeft op:

  • informatie uit de persoonlijke levenssfeer;
  • vertrouwelijke commerciële of industriële informatie;
  • informatie door derden verstrekt zonder verplichting en door hen als vertrouwelijk bestempeld.

De gemeente Sint-Gillis-Waas verwerkt je gegevens conform de privacywetgeving en neemt daarbij je rechten strikt in acht.
 
Voor meer informatie en je rechten, bekijk www.sint-gillis-waas.be/privacyverklaring