We zoeken een nieuwe uitbater voor bistro GC De Route

6
apr
2018

Sinds de oprichting van GC De Route baat Rudy de bistro in het gemeenschapscentrum succesvol uit.  Na 12 jaar kiest hij voor een nieuwe uitdaging.Gemeente Sint-Gillis-Waas zoekt dus een waardige vervanging voor de uitbating van bistro De Route.

GC De Route werd opgericht in 2006 en is een centrum voor cultuur, sport en jeugd. Er zijn dagelijks sportactiviteiten in de turn- en gymzaal en het is de thuisbasis van vele verenigingen die zeer diverse activiteiten organiseren in de polyvalente zaal. Er is een professioneel aanbod van theater-, muziek-, comedy-, film- en schoolvoorstellingen dat georganiseerd wordt door vzw Tempus De Route. Tijdens de zomermaanden bivakkeert speelplein Biezabijs in en rond het gemeenschapscentrum.

Bovendien is GC De Route gelegen naast de druk bereden fietswegel Mechelen-Terneuzen dat samen met het toeristisch infokantoor en het aanbod van verschillende fiets-, mountainbike- en wandelroutes ervoor zorgen dat vele recreanten het gemeenschapscentrum als ideale uitvalsbasis zien voor een daguitstap. Het nabijgelegen sport- en speelcomplex Houtvoort trekt eveneens veel bezoekers van alle leeftijden aan.

Als uitbater van bistro De Route maak je dus deel uit van het kloppend hart van een bruisend gemeenschapscentrum!

Gemeente Sint-Gillis-Waas is op zoek naar een uitbater met veel ondernemingszin, met een warm hart voor cultuur, sport en jeugd én vertrouwdheid met het verenigingsleven. Niet alleen de uitbating van de bistro is onderdeel van de concessieovereenkomst, ook de levering van dranken in de polyvalente zaal valt hieronder.

Er is bovendien een conciërgewoning beschikbaar indien de nieuwe uitbater ook als huisbewaarder een aantal specifieke taken wil opnemen.

Geïnteresseerde kandidaten moeten uiterlijk op 7 mei 2018 hun kandidatuur indienen.

De kandidatuur bevat volgende zaken:

  • Een plan van aanpak waarin minimaal de visie over de uitbating en overgangsfase beschreven wordt.
  • De visie over de inrichting en het huisbewaarderschap.
  • Een toelichting over de eigen ervaring in de horeca.
  • Ook de vertrouwdheid met en/of interesse in het lokale cultuur- en sportgebeuren en verenigingsleven moet aangetoond worden.
  • Uiteraard speelt ook de grootte van het maandelijks te betalen concessiebedrag een rol. De kandidaat doet hiervoor een voorstel. De minimum concessievergoeding werd vastgesteld op 1.500 euro per maand (dit bedrag omvat een forfaitair bedrag voor water en gas).

De nieuwe concessie gaat in op1 juli 2018 en loopt tot 30 juni 2021.

Na deze termijn kan de concessie door de concessieverlener worden verlengd, telkens met termijnen van 3 jaar. De concessiehouder dient hiertoe uiterlijk 6 maanden voor de vervaldag een aanvraag bij aangetekend schrijven te richten aan de concessieverlener.

Tijdens de maand juli zijn de sportzalen gesloten. Dit geeft een nieuwe uitbater de tijd om, indien gewenst, opfrissingswerken uit te voeren.


Contactinformatie