Carnaval

Als je een stoet wil organiseren op openbaar domein, moet je hiervoor een aanvraag indienen.

Voorwaarden

De aanvraag vermeldt:
  • datum
  • tijdspanne
  • traject
  • contactgegevens van de organisator

Procedure

Je richt een schriftelijke aanvraag aan het college van burgemeester en schepenen.

Meebrengen

Een verzekeringsattest Burgerlijke Aansprakelijkheid.

Bedrag

De aanvraag is gratis.

Uitzonderingen

Er mag max. 1 stoet per deelgemeente georganiseerd worden.

Regelgeving

Bijzonder politiereglement artikel 11.


Contactinformatie