Verbod op open vuren

De burgemeester besliste op vrijdag 6 juli 2018 om het maken van open vuren te verbieden op het grondgebied van Sint-Gillis-Waas.

 Onder open vuren verstaan we:

  • kampvuur
  • kampvuur in vuurschaal of vuurkorf
  • fakkeltocht
  • koken op een houtvuur of woudloperskeuken

 Dit verbod geldt tot nader order van de burgemeester.