Opvoeden van een persoon met een beperking (toelage)

Online aanvragen

Personen die thuis een persoon met een beperking verzorgen, kunnen een gemeentelijke toelage aanvragen.

Ontvang je deze toelage al van de gemeente, dan krijg je jaarlijks automatisch bericht van ons om je gegevens te controleren.

Voorwaarden

Hiervoor heeft de persoon met een beperking:

  • een erkende invaliditeit van minstens 66% of
  • een score van minstens 9 punten op de schaal van de FOD Sociale Zekerheid of
  • recht op een integratietegemoetkoming in categorie II, III, IV of V
  • recht op kindergeld of werd het bewijs geleverd dat eerder verhoogd kindergeld werd genoten op basis van invaliditeit of arbeidsongeschiktheid

Procedure

Je dient de aanvraag in voor 15 oktober van het betreffende dienstjaar.

Meebrengen

  • een attest dat de invaliditeit, zelfredzaamheid of integratietegemoetkoming aantoont;
  • bewijs dat de persoon met een beperking een verhoogde kinderbijslag geniet of heeft genoten in het verleden.

Bedrag

De toelage bedraagt 100 euro per verzorgde persoon per jaar.

Online aanvragen

contactinformatie