Ontheffing gezinsbelasting voor personen die een leefloon of gewaarborgd inkomen ontvangen (tegemoetkoming)

Voorwaarden

  • Je bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister van gemeente Sint-Gillis-Waas voor het betreffende jaar.
  • Je ontvangt een leefloon of gewaarborgd inkomen voor het betreffende jaar.
  • Je bent opgenomen in het kohier van de algemene belasting voor gezinnen voor het betreffende jaar.

Procedure

Het ingevulde aanvraagformulier moet voor 31 januari van het aanslagjaar binnengebracht worden, samen met het attest van de inkomensgarantie.

Meebrengen

  • ingevuld aanvraagformulier
  • attest inkomensgarantie

Bedrag

Deze tegemoetkoming wordt verrekend met de algemene gemeentebelasting voor gezinnen.


Contactinformatie