Ontheffing gezinsbelasting voor personen die een leefloon of gewaarborgd inkomen ontvangen (tegemoetkoming)

Voorwaarden

  • Je bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister van gemeente Sint-Gillis-Waas voor het betreffende jaar.
  • Je ontvangt een leefloon of gewaarborgd inkomen voor het betreffende jaar.
  • Je bent opgenomen in het kohier van de algemene belasting voor gezinnen voor het betreffende jaar.

Procedure

Het ingevulde aanvraagformulier moet voor 31 januari van het aanslagjaar binnengebracht worden, samen met het attest van de inkomensgarantie.

Meebrengen

  • ingevuld aanvraagformulier
  • attest inkomensgarantie

Bedrag

Deze tegemoetkoming wordt verrekend met de algemene gemeentebelasting voor gezinnen.


Contactinformatie

  • Financiën

    Burgemeester Omer De Meyplein 1
    9170 Sint-Gillis-Waas

    Openingsuren deze week

    • Vandaag open van 09.00 uur tot 12.30 uur (Namiddag en avond: op afspraak van 14 tot 19 uur)
    • Morgen open van 09.00 uur tot 12.30 uur (Namiddag: op afspraak van 14 tot 17 uur)
    Alle informatie